お客様レビュー

4.89 から 5
レビューを書きます。
 • すべてのレビュー (1717)
 • 画像 (504)
 • ビデオ (4)
 • オールスター
  • オールスター(1717)
  • 5スター(1561)
  • 4スター(126)
  • 3スター(26)
  • 2スター(2)
  • 1スター(2)
並び替え:
トップレビュー
 • トップレビュー
 • 最も役立つ
 • 新着商品
あなたの国からのレビューのみ(Japan)
|
オリジナルを表示

レビューの一部は自動翻訳されています。

 • 11/12/2020

  Πολύ όμορφο ρολόι ακριβής όλες οι λεπτομέρειες όπως περιγράφονται λίγο ανακριβής η ένδειξη βημάτων καλή αυτονομία μπαταρίας!!Νομίζω ότι χρειάζεται αναβάθμιση λογισμικού...καλή συσκευασία και πολύ γρήγορη αποστολή!! γι'αυτό τον λόγο 5 αστέρια!!

  コメント (5)
  オリジナルを表示
 • 10/11/2020

  製品に時間がかかりすぎました。 20/08/24に購入し、2020/10/15にのみ投稿/送信しました。 投稿後、ブラジルに比較的早く到着しました。 一般的に、スマートウォッチは非常に良いです、品質は非常に良いです! 情報に含まれる質問に準拠しています。 私の使用のバッテリーは、平均1週間持続し満足です。 出荷が遅れているにもかかわらず、この商品をお勧めします。 OBS: 通関手数料も郵便局手数料も払っていません。

  コメント (4)
  オリジナルを表示
 • 25/08/2020

  一般的に、スマートウォッチは非常に良いです。 情報に含まれる質問に準拠しています。 製品の良質。 バッテリはより良い可能性がありますが、全体的に望ましいままではありません。 全部で、私は製品をお勧めします; はい、私はそれが必要であれば、私は別のものを購入するでしょう。 ブラジルでは17日間かけて通関手数料も郵便局手数料も払わなかった。

  コメント (23)
  オリジナルを表示
 • 20/08/2020

  フィットネスブレスレット付きの素敵な時計。 スタイリッシュに見えます。 指示からQRコードに従って、インストール可能なアプリでスマートフォンと時刻を同期させる。 ファームウェアはアプリケーションを介して更新されます。 多数のダイヤルが喜ばれました (ダウンロードしてアプリケーションにインストール可能) 前のダイヤルを上書きするエクストラから 1 つのダイヤルだけを選択できることは残念です。 時計の自律性は満足しています。 私は知らない, 多分私のインスタンスでのみ, あなたはサイドボタンまたは手首の動きで画面をアクティブにすることができます (画面をタップ, それは動作しません). それは少し悲しくなりました. 多くのスポーツモードがあります。 歩数計は正常に動作しています。 明るさは調整され、日中は50%、暗闇は25%で十分です。 睡眠は正確にカウントされます (少なくとも時間数). この時計の印象は良いです。 BlitzWolfブランドの品質は、私が買ったすべての製品で私を喜ばせます。 一般的に、このモデルBW-HL3は、フィットネスブレスレット機能を搭載した最初の時計としてお勧めします。

  コメント (1)
  オリジナルを表示
 • 10/12/2020

  パッケージには不足はなく、時計が機能し、血中酸素が作動し、心拍数が作動し、動的に動き、血圧が正常に動作しています。血圧計が異なると初めてです 残念なのは 彼の時計の顔がアプリケーションを通して追加できないということ 総合力は良い

  コメント (1)
  オリジナルを表示
 • 28/09/2020

  Το ρολόι είναι ακριβώς όπως την περιγραφή, μπορώ να πω ότι στις φωτογραφίες χάνει και ζωντανά είναι ακόμα πιο όμορφο. Έχει όλες τις δυνατότητες που αναφέρονται στην περιγραφή, η σύνδεση γίνεται άμεσα με το τηλέφωνο και με σχετικά μεγάλη εμβέλεια. Σίγουρα αξίζει τα λεφτά του με την ποιότητα και τις δυνατότητες που διαθέτει.

  コメント (2)
  オリジナルを表示
 • 15/09/2020

  商品説明に適合 25%の明るさでも、直射日光下でも非常によく見ることができます。 歩数計のような非常に正確な圧力および酸素ビートセンサ。 通知はテキスト形式でしか表示できない場合でも、何の問題もなく到着します。 コストのためにそれは優れた製品を持っています

  コメント (1)
  オリジナルを表示
 • 16/03/2021

  この時計はお金のために大好きです。 お勧めします。 1週間で満足しています。 買う前に宿題をしなさい。 しかし、あなたがこの時計が合理的な品質であるかどうか疑問に思っているならば、私はそれがあることを保証します。 時計はアップルやサムスンの時計のような「プレミアム」ではありません。 電話機と時計の一連の機能とのインテグレーションの品質は、それらよりも劣ります。 しかし、1/5の価格では、私は私の購入に非常に満足しています。 低価格のスマートウォッチを買えば、値段がどうなるかわからないので、かなり時間がかかってしまいました。 BW-HL2のyoutubeのアンボックス動画を見つけることができました(私は最終的にHL3を購入しましたが)。 時計の機能は私の目的に十分であると確信しました。 この時計が自分に合うかどうか理解できたのは、この時計と連動する栄光のアプリを得ることでした。 アプリがサポートしているさまざまな機能をすべて見ることができました。

  コメント
  オリジナルを表示
 • 20/01/2021

  対応と顧客サービスが迅速だったから、Banggood に感謝。 品質レベルに選ばれたブランド数に、Banggoodは毎日驚いています。 しかし、Banggoodとそのブランドについて私が最も気に入っているのは、出荷のスピードです。 彼らはチリまで10日以上かかることはありません。 それが最高で、あなたは常に製品を追跡してきました。 BWモデルについて HL3は非常に完全なミッドガンマ入力クロックであり、お金のための非常に良い値です。 クロックが不足するソフトウェアとファームウェアの問題を微調整する必要があります。 しかし、それはその前身HL2よりも強力で素晴らしいです。 それはより直感的であるけれども、それは太陽に匹敵するものです。 BWには、製品やアップグレードをもっとサポートしていただきたいと思います。 アプリケーションや製品への翻訳を改善します。 しかし、サービスと速度は並外れたものです。 バングッドと製品をお勧めします。 写真はページのものと同じです。

  コメント
  オリジナルを表示
 • 18/11/2020

  締め切りより少し時間がかかりましたが、それは郵便局のおかげです。 完璧な状態で到着(箱にこだわらず)し、テスト中です。 私が気に入らなかった1つの細部:時計は保護があまりないパッケージに入荷しました(バブルプラスチックは持っていませんでした)が、それらは一見無傷です。 今までは1箱しか開けてこなかったのですが、商品が気に入っています。 より良いテストをして、他の箱を開けたら、もっと詳しく書きました。

  コメント
  オリジナルを表示
Show:

  合計 0 ページ

  ページに移動

  あなたにおすすめの商品

  recommendation for you
  • 4,046円
  • 4,179円
  • 5,071円
  • 5,024円
  • 4,684円
  • 3,637円
  • 3,126円
  • 2,778円
  • 5,583円
  • 5,092円
  • 3,907円
  • 10,800円
  • 3,684円
  • 4,913円
  • 4,456円
  • 22,941円
  • 4,689円
  • 1,082円